اگهی های ثابت

آغاز شده توسطadmin 2019-09-09 at 00:43
6 پاسخ به این موضوع
Admin
Admin
پست ها: 105
با عرض سلام
در وبسایت کلیک طلا با رتبه الکسای حدود 400 و بازدید روزانه حداقل 300 کاربر میتوانید اگهی ها را بصورت ثابت (ماهانه) رزو کنید .
تعرفه ها:
اگهی های ویژه (75 ثانیه) ------- 1/000/000 تومان
اگهی های استاندارد(40 ثانیه)----- 450/000 تومان
اگهی های بزرگ (30 ثانیه)------- 280/000 تومان
اگهی های کوچک(20 ثانیه) ------- 150/000 تومان
* تعرفه ها برای یک ماه است.
برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو از طریق پشتیبانی هماهنگ کنید.
amirziyaei2
استاندارد
پست ها: 1
Quote: admin
با عرض سلام
در وبسایت کلیک طلا با رتبه الکسای حدود 400 و بازدید روزانه حداقل 300 کاربر میتوانید اگهی ها را بصورت ثابت (ماهانه) رزو کنید .
تعرفه ها:
اگهی های ویژه (75 ثانیه) ------- 1/000/000 تومان
اگهی های استاندارد(40 ثانیه)----- 450/000 تومان
اگهی های بزرگ (30 ثانیه)------- 280/000 تومان
اگهی های کوچک(20 ثانیه) ------- 150/000 تومان
* تعرفه ها برای یک ماه است.
برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو از طریق پشتیبانی هماهنگ کنید.
ADEEEL69
استاندارد
پست ها: 1
Quote: amirziyaei2
Quote: admin
با عرض سلام
در وبسایت کلیک طلا با رتبه الکسای حدود 400 و بازدید روزانه حداقل 300 کاربر میتوانید اگهی ها را بصورت ثابت (ماهانه) رزو کنید .
تعرفه ها:
اگهی های ویژه (75 ثانیه) ------- 1/000/000 تومان
اگهی های استاندارد(40 ثانیه)----- 450/000 تومان
اگهی های بزرگ (30 ثانیه)------- 280/000 تومان
اگهی های کوچک(20 ثانیه) ------- 150/000 تومان
* تعرفه ها برای یک ماه است.
برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو از طریق پشتیبانی هماهنگ کنید.
yanighy
استاندارد
پست ها: 4
Quote: admin
با عرض سلام
در وبسایت کلیک طلا با رتبه الکسای حدود 400 و بازدید روزانه حداقل 300 کاربر میتوانید اگهی ها را بصورت ثابت (ماهانه) رزو کنید .
تعرفه ها:
اگهی های ویژه (75 ثانیه) ------- 1/000/000 تومان
اگهی های استاندارد(40 ثانیه)----- 450/000 تومان
اگهی های بزرگ (30 ثانیه)------- 280/000 تومان
اگهی های کوچک(20 ثانیه) ------- 150/000 تومان
* تعرفه ها برای یک ماه است.
برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو از طریق پشتیبانی هماهنگ کنید.
mehdi_n
استاندارد
پست ها: 1
Abolfazljehandedeh
استاندارد
پست ها: 1
Quote: admin
با عرض سلام
در وبسایت کلیک طلا با رتبه الکسای حدود 400 و بازدید روزانه حداقل 300 کاربر میتوانید اگهی ها را بصورت ثابت (ماهانه) رزو کنید .
تعرفه ها:
اگهی های ویژه (75 ثانیه) ------- 1/000/000 تومان
اگهی های استاندارد(40 ثانیه)----- 450/000 تومان
اگهی های بزرگ (30 ثانیه)------- 280/000 تومان
اگهی های کوچک(20 ثانیه) ------- 150/000 تومان
* تعرفه ها برای یک ماه است.
برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو از طریق پشتیبانی هماهنگ کنید.
13Hossein
استاندارد
پست ها: 1
با عرض سلام
در وبسایت کلیک طلا با رتبه الکسای حدود 400 و بازدید روزانه حداقل 300 کاربر میتوانید اگهی ها را بصورت ثابت (ماهانه) رزو کنید .
تعرفه ها:
اگهی های ویژه (75 ثانیه) ------- 1/000/000 تومان
اگهی های استاندارد(40 ثانیه)----- 450/000 تومان
اگهی های بزرگ (30 ثانیه)------- 280/000 تومان
اگهی های کوچک(20 ثانیه) ------- 150/000 تومان
* تعرفه ها برای یک ماه است.
برای اطلاعات بیشتر و یا رزرو از طریق پشتیبانی هماهنگ کنید.[/quote]
« آخرین ویرایش: 2019-11-29 at 20:29 by 13Hossein »